Garantieaanvraag | Intertruck
 
Home / Customer service / Garantieaanvraag

Garantieaanvraag

Garantieaanvraag voorwaarden:                

 • Verplichte velden dienen te zijn ingevuld om de garantieaanvraag in behandeling te kunnen nemen.                
 • Claims die niet vooraf zijn aangemeld en door ons zijn bevestigd door middel van een teruggekoppeld RMA nummer, zullen niet in behandeling worden genomen.                
 • Wij behouden ons het recht voor om afwijkende opgaven, ten opzichte van de door ons ontvangen aantallen, overeenkomstig te behandelen.                                
 • Intertruck is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het geretourneerde artikel(en).
 • De vrachtkosten van de door u aangemelde delen worden bij afwijzing van de garantieclaim aan u doorbelast.
 • De aangeboden delen dienen in de originele verpakking, dan wel anders deugdelijk verpakt te zijn.
 • Intertruck is niet aansprakelijk voor schade of het ontbreken van onderdelen behorende bij het aangeboden artikel als gevolg van ondeugdelijke verpakking vanuit de afzender.           
 • Het kan voorkomen dat u verzocht wordt aanvullende foto's of andere informatie aan te leveren ter ondersteuning een juiste beoordeling van de claim.                
 • Bij een garantieafwijzing ontvangt u bericht met de reden van afwijzing, eventueel voorzien van foto's.
 • De besluitvorming van de garantiebeoordeling is bindend.                
 • Indien u het afgewezen artikel terug wenst te ontvangen, zal dit op uw kosten worden geretourneerd. Artikelen die langer dan 30 dagen na afwijzing aan u nog in ons bezit zijn, zullen automatisch worden vernietigd. Eventueel daaraan gekoppelde kosten zullen aan u worden doorberekend.                
 • De volledige Intertruck algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website www.intertruck.com.

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Als de garantieaanvraag een motorgerelateerd onderdeel betreft ontvangen wij graag aanvullende informatie.