2020 | Wetgeving contourmarkering | Intertruck
 
Home / 2020 | Wetgeving contourmarkering

Tags

contourmarkering
wetgeving
retroreflecterend tape
3M
Avery
Reflexite
truck
trailer parts

2020 | Wetgeving contourmarkering

 

Fase 1 - 10 oktober 2008. Vanaf 10 oktober 2008 is een nieuwe wet van kracht die ook wel ‘Regulation 48’ wordt genoemd. Deze wet schrijft voor dat alle nieuwe voertuigen, zwaarder dan 7,5 ton, voorzien moeten zijn van retroreflecterende contourmarkering. Onder nieuwe typen voertuigen worden nieuwe voertuigen, waar fabrikanten goedkeuring voor vragen, verstaan. De voertuigcategorieën N2, N3, O3 en O4 vallen hieronder.

Fase 2 - 10 juli 2011
De uitbreiding van de wet, fase 2, is vanaf 10 juli 2011 actief. Vanaf dan wordt er niet alleen gekeken naar nieuwe type voertuigen waar een fabrikant goedkeuring voor vraagt, maar naar alle nieuwe typen geregistreerde voertuigen zwaarder dan 7,5 ton. Deze uitbreiding van de wet is ook van toepassing op de voertuigcategorieën N2, N3, O3 en O4.

N2: Voertuigen voor goederenvervoer met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, maar niet meer dan 12 ton.
N3: Voertuigen voor goederenvervoer met een maximale massa van meer dan 12 ton.
O2: Aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 0,75 ton, maar niet meer dan 3,5 ton.
O3: Aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, maar niet meer dan 10 ton.
O4: Aanhangwagens met een maximale massa van meer dan 10 ton.

Contour- of lijnmarkering?
Regulation 48 geeft ook instructies over de wijze van markeren. Aan de achterkant van de wagen moet de totale contour voorzien zijn van retroreflecterende tape. Op de zijkant kan volstaan worden met de hoeken aan de bovenzijde en de lijn aan de onderzijde (over minstens 80% van de lengte).

Ook de kleuren van de contourmarkering zijn in Regulation 48 vastgelegd: geel of rood op de achterzijde; geel of wit op de zijkant.

De voordelen*

  • Betere zichtbaarheid van het voertuig, rijdend én stilstaand;
  • Betere inschatting van de afstand en snelheid;
  • Kans op zijdelingse ongevallen 37% lager;
  • Aantal kop-staartaanrijdingen 41% lager;
  • Optische opwaardering van het voertuig.
 

*bron: NHTSA-resultaten uit het onderzoek van Raad van Transportveiligheid

Minimale vereisten voor optimale veiligheid

Achterkant

In de breedte:

 • Totale contour en zo dicht mogelijk bij de rand van het voertuig.
 • De cumulatieve lengte van de markering moet minimaal 80% van de totale breedte (achterkant) van het voertuig bedragen.
 • Reflecterende logo’s of teksten aan de achterzijde zijn verboden.

 

Zijkanten
 • Voor de zijkant geldt dat aan de onderkant minimaal één lijn moet worden aangebracht die 80% van de totale lengte betreft, met uitzondering van horizontale overlappingen.
 • Deze lengte bedraagt bij motorwagens ten minste 80% van de lengte van het voertuig, exclusief de cabine.
 • Als het voertuig langer is dan 6 meter, moeten de hoeken aan de bovenkant ook gemarkeerd worden.
 • De markering wordt zo dicht mogelijk bij de uiteinden van het voertuig aangebracht en reikt tot minder dan 600 millimeter van ieder uiteinde van het voertuig (of de cabine in het geval van trekkereenheden voor opleggers).

Hoogte

Onderkant:

 • De markering dient zo laag mogelijk binnen het bereik geplaatst te worden:
 • Minimum: 0,25 meter boven het wegdek
 • Maximum: 1,50 meter boven het wegdek

Een aanbrenghoogte van 2,10 meter wordt geaccepteerd bij technische onmogelijkheid om binnen 1,50 meter te blijven.

Bovenkant:

 • Zo hoog mogelijk, minimaal binnen 0,40 meter van de bovenkant van het voertuig.

 

Publicatiedatum: 
zaterdag, september 1, 2012